İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ
  • Yaklaşık maliyet sonrası ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ihale dosyasının hazırlanması,  ihale öncesi- sonrası yazışmaları ve hazırlıkları yapmak, ihale dosyasının tamamlanmasını sağlamak
  • Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaları yapmak.
  • Personel ile ilgili evrakları düzenlemek ve bulundurmak
  • Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek
  • Tahakkuk işlemlerini yapmak
  • Tüm evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak.
  • Üniversite kampüsu sınırları içinde olup mülkiyetinde olmayan arsaların devir işlemleri yürütmek.
  • Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak
  • Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak