İHALE VE KESİN HESAP BİRİMİ
  • Üniversitemizin yeni yapı ve mevcut binalarının ihalelerini gerçekleştirebilmek için, yatırım ve detay programlarının hazırlanması,
  • Üniversitemize ait iş kalemleri pozlarını oluşturur.
  • Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemlerine ait birim fiyatları (piyasa araştırması ve resmi kuruluşlar birim fiyat cetvellerinden yararlanarak) oluşturmak.
  • Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması,
  • İhalesi yapılacak işlerin keşfinin hazırlanıp, yapı yaklaşık maliyet hesaplarının hazırlanması,
  • Kontrollük biriminin hazırlamış olduğu aylık hakedişleri, hazırlanmış olan kesin metrajlardan düşerek kontrol etmek
  • Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerini tespit etmek
  • Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.