2008 Tarihinde Tamamlanan Projeler
 • Proje Adı ve Proje No          : 2008HO33690
 • Özelliği                                : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
 • Başlama Bitiş Tarihi            : 01.01.2008-31.12.2008
 • Proje Tutarı                          : 492.000 TL.
 • Yılı Ödeneği                        : 350.000 TL.
 • Gelen Ödenek                      : 142.000 TL. (Öz Kaynak)
 • Keşif Bedeli                         : 857.000 TL.
 • İhale Bedeli                         : 492.000 TL.
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Projelerinin Yaptırılması İşi
 • Eğitim Fakültesi Projesinin Yaptırılması İşi
 • S.K.S.Menza ve Çarşı,Meydan ve Öğrenci Klüpleri Projelerinin Yaptırılması İşi.PROJE İLE İLGİLİ RESİMLER
 
Tüm Projeler