YAPI DENETİM VE KONTROLLÜK BİRİMİ
  • Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.
  • İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.
  • Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.
  • Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
  • Aylık hakedişleri hazırlamak ve hakediş inceleme birimine vermek.
  • Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
  • Süre uzatım kararlarını hazırlamak.
  • Proje – Etüt biriminin görüşlerini de alarak Kesif artışlarını hazırlamak