.

İhale ve Kesin Hesap Birimi


 • Üniversitemizin yeni yapı ve mevcut binalarının ihalelerini gerçekleştirebilmek için, yatırım ve detay programlarının hazırlanması,
 • Üniversitemize ait iş kalemleri pozlarını oluşturur.
 • Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemlerine ait birim fiyatları (piyasa araştırması ve resmi kuruluşlar birim fiyat cetvellerinden yararlanarak) oluşturmak.
 • Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması,
 • İhalesi yapılacak işlerin keşfinin hazırlanıp, yapı yaklaşık maliyet hesaplarının hazırlanması,
 • Kontrollük biriminin hazırlamış olduğu aylık hakedişleri, hazırlanmış olan kesin metrajlardan düşerek kontrol etmek
 • Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerini tespit etmek
 • Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.

Birimler

 • Etüd Proje Birimi
 • İhale ve Kesin Hesap Birimi
 • İdari ve Mali İşler Birimi
 • Etüd Proje Birimi
 • Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
 • Bakım Onarım Birimi
 • Park ve Bahçeler Birimi
 • Teknik Atölyeler Birimi