.

İdari ve Mali İşler Birimi


 • Yaklaşık maliyet sonrası ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ihale dosyasının hazırlanması,  ihale öncesi- sonrası yazışmaları ve hazırlıkları yapmak, ihale dosyasının tamamlanmasını sağlamak 
 • Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Personel ile ilgili evrakları düzenlemek ve bulundurmak
 • Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek
 • Tahakkuk işlemlerini yapmak
 • Tüm evrakların dosyalama ve arşivlendirmesini yapmak.
 • Üniversite kampüsu sınırları içinde olup mülkiyetinde olmayan arsaların devir işlemleri yürütmek.
 • Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak
 • Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak

Birimler

 • Etüd Proje Birimi
 • İhale ve Kesin Hesap Birimi
 • İdari ve Mali İşler Birimi
 • Etüd Proje Birimi
 • Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
 • Bakım Onarım Birimi
 • Park ve Bahçeler Birimi
 • Teknik Atölyeler Birimi