.

Bakım ve Onarım Birimi


  • Üniversitemize ait hizmete girmiş binalarda doğabilecek her türlü bakım ve onarım işlerinin tespiti ve yapılmasının sağlanması
  • Düzenli bakim ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karşılamak

Birimler

  • Etüd Proje Birimi
  • İhale ve Kesin Hesap Birimi
  • İdari ve Mali İşler Birimi
  • Etüd Proje Birimi
  • Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
  • Bakım Onarım Birimi
  • Park ve Bahçeler Birimi
  • Teknik Atölyeler Birimi