.

Park ve Bahçeler Birimi


 • Üniversitemiz bünyesinde yapılacak olan çevre düzenleme islerini hazırlanacak peyzaj çalışmalarına uygun gerçekleştirmek.
 • Mevcut sistemin düzenli bakımını yapmak.
 • Üniversitemiz için gerekli fidan ve mevsimlik çiçeklerin yetiştirilmesi.
 • Bakım ve Onarım Birimi ile yapacağı işlerde birlikte çalışmak.
 • Gerektiğinde mevsimlik işçi çalıştırarak projelerin gerçekleştirmesini sağlamak.

Birimler

 • Etüd Proje Birimi
 • İhale ve Kesin Hesap Birimi
 • İdari ve Mali İşler Birimi
 • Etüd Proje Birimi
 • Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
 • Bakım Onarım Birimi
 • Park ve Bahçeler Birimi
 • Teknik Atölyeler Birimi