.

Teknik Atölyeler Birimi


 • Üniversitemiz için gerekli öğrenci sırası, çalışma masası, dolap vb. gibi büro tefriş  üniteleri için gerekli olan sarf malzemelerinin metrajını ve  keşfini hazırlamak. 
 • Keşfe hazırlanmış olan imalatları yapmak.
 • Onarımı gereken malzeme araç ve gereçlere zamanında müdahale ederek sorunların çözümünü sağlamak.
 • Teknik Atölyeler Biriminde;

                            Mobilya Dekorasyon Birimi

                            Metal ve PVC. İşleme Birimi

                            Motor, Oto Boya ve Oto Elektrik Birimleri bulunmalıdır.

Birimler

 • Etüd Proje Birimi
 • İhale ve Kesin Hesap Birimi
 • İdari ve Mali İşler Birimi
 • Etüd Proje Birimi
 • Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
 • Bakım Onarım Birimi
 • Park ve Bahçeler Birimi
 • Teknik Atölyeler Birimi