.

Personel

Etüd Proje Birimi
Engin AKYÜREK
Mühendis
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1164
E-posta: enginakyurek@mehmetakif.edu.tr
Fatih ASLAN
Mühendis
Elektrik Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1161
E-posta: faslan@mehmetakif.edu.tr
Filiz HIRAALİ
Mühendis
Makine Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1157
E-posta: fhiraali@mehmetakif.edu.tr
Halil SOYLU
Mühendis
İnşaat Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1152
E-posta: hsoylu@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin AKBULUT
Mühendis
İnşaat Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1156
E-posta: hakbulut@mehmetakif.edu.tr
Mehmet Emin CANLI
Mühendis
Makine Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1161
E-posta: mecanli@mehmetakif.edu.tr
Osman GÜREL
Mühendis
Makine Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1167
E-posta: ogurel@mehmetakif.edu.tr
Serkan KARASU
Mühendis
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1158
E-posta: serkankarasu@mehmetakif.edu.tr
Yılmaz ZORLU
Mühendis
Endüstri Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1159
E-posta: yzorlu@mehmetakif.edu.tr
Birkan ÖZİPEK
Mimar
Mimar
Telefon: +90 248 213 1154
E-posta: birkanozipek@mehmetakif.edu.tr
Mehmet ÖZYILDIZ
Tekniker
İnşaat Teknikeri
Telefon: +90 248 213 1175
E-posta: mozyildiz@mehmetakif.edu.tr
Meryem ERKAN
Tekniker
Harita Teknikeri
Telefon: +90 248 213 1160
E-posta: meryemerkan@mehmetakif.edu.tr
İhale ve Kesin Hesap Birimi
Yusuf EKİNCİ
Mühendis
Maden Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1173
E-posta: yekinci@mehmetakif.edu.tr
Fırat YAŞAR
Teknisyen
Isıt. Doğ. Teknisyeni, İhale Birimi
Telefon: +90 248 213 1147
E-posta: firatyasar@mehmetakif.edu.tr
İdari ve Mali İşler Birimi
Nuh ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
Doğrudan Temin,Geçici İşçi Birimi
Telefon: +90248 213 1148
E-posta: narslan @mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Süleyman CEYLAN
Tekniker
Doğalgaz ve Tesisatı Teknikeri, (Doğrudan Temin,Geçici İşçi Birimi)
Telefon: +90 248 213 1146
E-posta: suleymanceylan@mehmetakif.edu.tr
İhsan ÖZAYHAN
Teknisyen
Elektrik Teknisyeni,(Yazı İşleri,Personel İşleri)
Telefon: +90 248 213 1143
E-posta: iozayhan@mehmetakif.edu.tr
Fatih ÖZKAN
Sürekli İşçi
Sürekli İşçi Şefi
Telefon: +90 248 213 1140
Gülüşan DOĞAN
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +90 248 213 1140
İsmail VAROL
Sürekli İşçi
Sürekli İşçi Şefi
Telefon: +90 248 213 1140
Mehmet ÖZDEMİR
Sürekli İşçi
Taşınır Sorumlusu
Telefon: +90 248 213 1150
E-posta: mozdemir@mehmetakif.edu.tr
Yeliz KARADAYI
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +90 248 213 1140
Zehra BÜYÜKTOPBAŞ
Sürekli İşçi
Sekreterya
Telefon: +90 248 213 1140
E-posta: zbuyuktopbas@mehmetakif.edu.tr
Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
Engin AKYÜREK
Mühendis
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1164
E-posta: enginakyurek@mehmetakif.edu.tr
Fatih ASLAN
Mühendis
Elektrik Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1161
E-posta: faslan@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Filiz HIRAALİ
Mühendis
Makine Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1157
E-posta: fhiraali@mehmetakif.edu.tr
Halil SOYLU
Mühendis
İnşaat Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1152
E-posta: hsoylu@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin AKBULUT
Mühendis
İnşaat Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1156
E-posta: hakbulut@mehmetakif.edu.tr
Mehmet Emin CANLI
Mühendis
Makine Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1161
E-posta: mecanli@mehmetakif.edu.tr
Osman GÜREL
Mühendis
Makine Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1167
E-posta: ogurel@mehmetakif.edu.tr
Serkan KARASU
Mühendis
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1158
E-posta: serkankarasu@mehmetakif.edu.tr
Yılmaz ZORLU
Mühendis
Endüstri Mühendisi
Telefon: +90 248 213 1159
E-posta: yzorlu@mehmetakif.edu.tr
Birkan ÖZİPEK
Mimar
Mimar
Telefon: +90 248 213 1154
E-posta: birkanozipek@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Mehmet Akif BİRKAN
Tekniker
İnşaat Teknikeri
Telefon: +90 248 213 1165
E-posta: mabirkan@mehmetakif.edu.tr
Bakım Onarım Birimi
Mehmet Akif BİRKAN
Tekniker
İnşaat Teknikeri
Telefon: +90 248 213 1165
E-posta: mabirkan@mehmetakif.edu.tr
Rıza KOCAOĞLU
Tekniker
Doğalgaz ve Isıtma Teknikeri
Telefon: +90 248 213 1163
E-posta: rkocaoglu@mehmetakif.edu.tr
Ahmet Alpaslan KOÇ
Teknisyen
Elektrik Teknisyeni
Telefon: +90 248 213 1168
E-posta: ahmetakoc@mehmetakif.edu.tr
Ali Osman ERASLAN
Teknisyen
Elektrik Teksniyeni, (Telefon,Hat Teknik Destek)
Telefon: +90 248 213 1171
E-posta: aeraslan@mehmetakif.edu.tr
Aydın IRMAK
Teknisyen
Elektrik Teknisyeni
Telefon: +90 248 213 1151
Ayhan TUNA
Teknisyen
Elektrik Teksniyeni, (Telefon,Hat Teknik Destek)
Telefon: +90 248 213 1172
E-posta: atuna@mehmetakif.edu.tr
Fatih ÇELİK
Teknisyen
Elektrik Teknisyeni
Telefon: +90 248 213 1176
E-posta: fatihcelik@mehmetakif.edu.tr
Mustafa ÖZKAN
Teknisyen
Elektrik Teknisyeni, Bakın Onarım (Elektrik İşleri)
Telefon: +90 248 213 1170
E-posta: mozkan@mehmetakif.edu.tr
Rafet ARAN
Teknisyen
Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Telefon: +90 248 213 1149
E-posta: raran@mehmetakif.edu.tr
Rüştü SAFYÜREK
Teknisyen
Elektrik Teknisyeni, Bakın Onarım (Elektrik İşleri)
Telefon: +90 248 213 1169
E-posta: rsafyurek@mehmetakif.edu.tr
Ali SOLAK
Sürekli İşçi
Bakım Onarım (Sıhhi Tesisat)
Telefon: +90 248 213 1140
Evren GÜNEL
Sürekli İşçi
Isıtma Soğutma Tesisat
Telefon: +90 248 213 1140
Halil YALTIRAK
Sürekli İşçi
İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni
Telefon: +90 248 213 1140
E-posta: hyaltirak@mehmetakif.edu.tr
Önder ACAR
Sürekli İşçi
Plastik Doğramacı/Montajcısı
Telefon: +90 248 213 1140
E-posta: oacar@mehmetakif.edu.tr
Osman İŞLER
Sürekli İşçi
Bakım Onarım (Sıhhi Tesisat)
Telefon: +90 248 213 1140
Osman BEKTAŞ
Sürekli İşçi
Bakım Onarım (İnşaat İşleri)
Telefon: +90 248 213 1140
Yakup ÇAY
Sürekli İşçi
Bakım Onarım (İnşaat İşleri)
Telefon: +90 248 213 1140
Park ve Bahçeler Birimi
Ramazan DEMİRALAY
Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 1145
E-posta: rdemiralay@mehmetakif.edu.tr
Mehmet ÇAĞLAYAN
Hizmetli
Bakım Onarım (Peyzaj İşleri)
Telefon: +90 248 213 1140
E-posta: mcaglayan@mehmetakif.edu.tr
Mehmet KURAL
Sürekli İşçi
Dış Mekan Bitki Yetiştiricisi
Telefon: +90 248 213 1140
E-posta: mehmetkural@mehmetakif.edu.tr
Mehmet AKKÖPRÜ
Sürekli İşçi
İş Makinesi Operatörü
Telefon: +90 248 213 1140
Mehmet DENİZ
Sürekli İşçi
Isıtma Soğutma Tesisat, Bahçıvan
Telefon: +90 248 213 1140
Osman UYSAL
Sürekli İşçi
Park,Bahçeler (Traktör Şoförü)
Telefon: +90 248 213 1140
Osman GÖK
Sürekli İşçi
Park,Bahçeler (Bahçıvan)
Telefon: +90 248 213 1140
Şeref UYSAL
Sürekli İşçi
Park,Bahçeler (Traktör Şoförü)
Telefon: +90 248 213 1140
Süleyman SEZGİN
Sürekli İşçi
Park,Bahçeler (Bahçıvan)
Telefon: +90 248 213 1140
Teknik Atölyeler Birimi
Ahmet Hüsrev DEMİR
Sürekli İşçi
Bakım Onarım (Metal İşleri)
Telefon: +90 248 213 1140
Ali Rıza ARI
Sürekli İşçi
Bakım Onarım (Metal İşleri)
Telefon: +90 248 213 1140

Hakkımızda

  • Yönetim
  • Misyon-Vizyon
  • Formlar