ETÜD - PROJE BİRİMİ
  • Üniversitemiz Yatırım Programları kapsamında bulunacak olan bina ve tesislerinin avan ve uygulama projelerinin yapmak veya yaptırmak.
  • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak.
  • Tadilatı yapılacak binaların rölevelerinin çıkarılması, tadilat projelerinin çizilmesi ve gerektiğinde uygulama projesinin  hazırlanmak,
  • Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik projelerinin hazırlanmak,
  • Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek,
  • Rekreasyon ve yeşil alanlara ait peyzaj çalışmalarını yapmak,
  • Üniversitemiz bina ve tesislerinin Belediye ve diğer Resmi Kurum ya da Kuruluşlarla ilgili imar ve ruhsat işlemlerinin takip etmek,
  • Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek.