2008 Tarihi Örtülü Kampüs İnşaatları -Veteriner Fakültesi(A,B,C,D,E Blok) İnşaatı yapım işi.
  • Proje Adı ve Proje No                         :2008HO33760
  • Özelliği                                            :Derslik ve Merkezi Birimler
  • Başlama Bitiş Tarihi                            :14.07.2008 - 28.08.2010
  • Proje Tutarı                                       : 8.949.000 TL.
  • Yılı Ödeneği                                        : 5.949.000 TL.
  • Gelen Ödenek                                      : 3.000.000 TL.
  • Keşif Bedeli                                        :13.662.000 TL.
  • İhale Bedeli                                         :12.690.000 TL.*                                                                                                

 

  • Veteriner Fakültesi(A,B,C,D,E Blok) İnşaatı yapım işi.                                 

·         Yıllara Sari Olan Proje İçin 2008 Yılında 8.374.000 TL. Ödeme Yapılmıştır.

 
PROJE İLE İLGİLİ RESİMLER
 
Tüm Projeler