TEKNİK ATOLYELER BİRİMİ
  • Üniversitemiz için gerekli öğrenci sırası, çalışma masası, dolap vb. gibi büro tefriş  üniteleri için gerekli olan sarf malzemelerinin metrajını ve  keşfini hazırlamak.
  • Keşfe hazırlanmış olan imalatları yapmak.
  • Onarımı gereken malzeme araç ve gereçlere zamanında müdahale ederek sorunların çözümünü sağlamak.
  • Teknik Atölyeler Biriminde;
    • Mobilya Dekorasyon Birimi
    • Metal ve PVC. İşleme Birimi
    • Motor, Oto Boya ve Oto Elektrik Birimleri bulunmalıdır.