.

Etüd-Proje Birimi


 • Üniversitemiz Yatırım Programları kapsamında bulunacak olan bina ve tesislerinin avan ve uygulama projelerinin yapmak veya yaptırmak.
 • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak.
 • Tadilatı yapılacak binaların rölevelerinin çıkarılması, tadilat projelerinin çizilmesi ve gerektiğinde uygulama projesinin  hazırlanmak,
 • Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik projelerinin hazırlanmak,
 • Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek,
 • Rekreasyon ve yeşil alanlara ait peyzaj çalışmalarını yapmak,
 • Üniversitemiz bina ve tesislerinin Belediye ve diğer Resmi Kurum ya da Kuruluşlarla ilgili imar ve ruhsat işlemlerinin takip etmek,
 • Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemektir.

Birimler

 • Etüd Proje Birimi
 • İhale ve Kesin Hesap Birimi
 • İdari ve Mali İşler Birimi
 • Etüd Proje Birimi
 • Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
 • Bakım Onarım Birimi
 • Park ve Bahçeler Birimi
 • Teknik Atölyeler Birimi