.

Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi


 • Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak. 
 • İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.
 • Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.
 • Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 • Aylık hakedişleri hazırlamak ve hakediş inceleme birimine vermek.
 • Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
 • Süre uzatım kararlarını hazırlamak.
 • Proje – Etüt biriminin görüşlerini de alarak Kesif artışlarını hazırlamak

Birimler

 • Etüd Proje Birimi
 • İhale ve Kesin Hesap Birimi
 • İdari ve Mali İşler Birimi
 • Etüd Proje Birimi
 • Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi
 • Bakım Onarım Birimi
 • Park ve Bahçeler Birimi
 • Teknik Atölyeler Birimi